Gastroyal Karate Akadémia & Fit Club
Új! Hőterápia Iyashi Dome Zeros-szal szeptembertől!

Adatkezelési tájékoztató

A KLIMA GYM Kft. tájékoztatja a vendégeit az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, valamint az ügyfelek jogairól.

1. Az adatkezelő megnevezése:

KLIMA GYM Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1149 Budapest, Fráter György utca 31.
cégjegyzékszáma: Cg.01-09-396411

2. Az adatkezeléssel érintett személyek:

A Fit Club vendégei

3. A kezelt adatok:

A Fit Club az ügyfelek következő adatait kezeli:

Karete edzés, személyi edzés, kozmetikai kezelések igénybe vétele estében:

Masszázs, és személyedzés esetében a fentieken kívül az egészségi állapotra vonatkozó, az Egészségügyi adatlapon az ügyfeleink által megadott adatokat is.

4. Az adatkezelés célja:

5. Az adatkezelés jogalapja:

6. Az adatkezelés módja

A KLIMA GYM Kft. az ügyfelek adatait elektronikus adatbázisában rögzíti. A Fit Club Kft. vezető tisztségviselői és munkatársai az ügyfelek adatait a Rendelet által előírt adatbiztonsági szabályok betartásával kezelik. Az adatkezelők az adatok védelme érdekében minden olyan szervezési és technikai intézkedést megtesznek, amelyek az adatkezeléssel kapcsolatos kockázatokat minimálisra csökkentik. Biztosítják, hogy az irányításuk alatt dolgozó, az adatokhoz hozzáférő munkatársak az adatokat kizárólag az adatkezelői utasításnak megfelelően kezeljék.

7. Adattovábbítás

A KLIMA GYM Kft. az ügyfelek adatait kizárólag a könyvelője részére továbbítja a jogszabályban rögzített nyilvántartási és bevallási kötelezettségei teljesítésével összefüggésben.

8. Az adatkezelés időtartama

A KLIMA GYM Kft. a számlázással és a bevallások teljesítésével összefüggésben az ügyfelek adatait a jogszabályokban előírt időtartamig kezeli.

Az ügyfelekkel történő kapcsolattartás, reklám, hírlevél, egyénre szabott ajánlat, rendezvényekre szóló meghívók eljuttatása, ügyfél-elégedettség mérése céljából kezelt adatokat az ügyfél-hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az utolsó kapcsolatfelvétel napját követő öt évig kezeli.

9. Adatfeldolgozók igénybevétele

A KLIMA GYM Kft. adatfeldolgozási feladatok ellátásával szerződésben rögzített módon a következő adatfeldolgozókat bízta meg:

10. Az érintettek jogai

Az ügyfeleink bármikor jogosultak tájékoztatást kérni a rájuk vonatkozó személyes adatokról, kérhetik a hibás adatok helyesbítését, módosítását.

A KLIMA GYM Kft. ügyfelei a cég székhelyére címzett levélben, illetőleg az info@fit-club.hu e-mail címre megküldött elektronikus levélben bármikor megtilthatják személyes adataik direkt marketing, reklám, hírlevél, egyénre szabott ajánlat, rendezvényekre szóló meghívók eljuttatása, ügyfél-elégedettség mérése céljából történő további felhasználását.

11. Jogorvoslati lehetőségek

Az ügyfél az adatai kezelésével kapcsolatosan panaszt tehet az klima.zsuzsa@gmail.com címén, és beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes bíróságon.